Starostlivosť o elektrické vozítko

Čo je dôležité pre Vašu spokojnosť a dosiahnutie čo najdlhšej životnosti Vášho autíčka? Prosím prečítajte si týchto zopár nasledujúcich riadkov.

BATÉRIA – nabíjanie a údržba

Pri nabíjaní batérie postupujte podľa týchto pokynov:

 • Zasuňte nabíjačku do zásuvky 220V, potom pripojte konektor batérie ku konektoru nabíjačky. Nabíjačku neponechávajte samostatne (bez pripojenia na konektor batérie) zapojenú v zásuvke dlhšie ako 5s.
 • Dodržujte poctivo dobu nabíjania podľa návodu. Znížená kapacita potom môže byť dôsledkom prebíjania batérie, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
 • Pri nabíjaní batérie dbajte na to, aby všetky tlačidla boli vždy v polohe OFF.
 • Po ukončení nabíjania odpojte nabíjačku od siete a až potom od batérie.
 • V záujme životnosti batérie: chráňte batériu pred tzv. hlbokým vybitím, to znamená, keď začne výkon vozidla slabnúť, batériu ihneď nabite. Batériu nikdy nenechávajte vybitú.
 • Keď vozidlo nie je dlhšiu dobu používané, nabite prosím batériu vždy po dvoch mesiacoch.
 • Opakované nabíjanie batérie po dobu dlhšiu, ako je uvedené, môže poškodiť batériu.
 • V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k úplnému zničeniu batérie. V prípade, že vozidlo nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte batériu a vyberte ju z vozidla.
 • Batériu nevystavujte mrazu a extrémnym teplotám. Pri nedodržaní dôjde k výraznému zníženiu kapacity, popr. k úplnému zničeniu batérie. Batéria musí byť nabíjaná v štandardnej polohe, to znamená dnom dole. Nikdy nenechávajte nabíjanú batériu bez dozoru. Nabíjanie pravidelne kontrolujte.
 • Batérie sú uzavreté a bez údržbové.
 • Pri akejkoľvek manipulácii a pripájaní batérie musí byť dodržaná správna polarita!!
!! VAROVANIE !!

Batéria obsahuje jedovaté látky a žieraviny, preto s nimi zaobchádzajte tak, aby nedošlo k porušeniu ich obalu a nenechávajte ich bez dozoru .

ÚDRŽBA

 • Pravidelne kontrolujte stav Vášho vozidla, súčasti el. systému, konektory, krytky a  nabíjačku. V prípade poruchy vozidlo ani nabíjačku nepoužívajte. Pre opravy používajte iba originálne diely.
 • Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté neodbornými zásahmi do el. systému vozidla.
 • Vozidlo a batéria nesmie byť umiestnené v blízkosti tepelných zdrojov (radiátory, pece, krby, atd.)
 • Vozidlo nesmie prísť do styku s vodou, dažďom, snehom, atď.
 • Nepoužívajte vozidlo v teréne s povrchom, ako je prach, piesok, voda, blato, a pod., tieto materiály spôsobujú nadmerné opotrebenie prepínačov, motora, prevodoviek a ďalších častí vozidla.
 • Pri jazde v mäkkom teréne môže dôjsť k preťaženiu vozidla. Tepelná poistka potom automaticky odpojí napájanie, tým dôjde k zastaveniu vozidla. Približne po 15s sa tepelná poistka opäť zapne. Pre ďalšiu jazdu je nutné ihneď odstrániť príčinu preťaženia.
 • Pravidelne premazávajte pohyblivé časti, ako sú prevody riadenia, uchytenia kolies, a pod.
 • Povrch vozidla čistite len vlhkou handrou, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
 • Čistenie vozidla môže byť vykonávané len pod dozorom dospelej osoby.
 • Demontáž mechanizmov a motorov vozidla môže prevádzať len servis.

BEZPEČNOST

!! POZOR!! Vozidlo môže byť používané len pod dohľadom dospelej osoby.

 • Pri jazde vpred je vždy nutné vozidlo zastaviť a potom zaradiť spiatočku. Pri zariadení spiatočky pri jazde vpred dôjde k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje.
 • Pri jazde vzad je vždy nutné vozidlo zastaviť a až potom zaradiť rýchlosť vpred. Pri zaradení rýchlosti pri jazde vzad dôjde k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje.

Pravidlá bezpečnej jazdy
 • Uistite sa pred jazdou, či nie sú nejaké časti vozidla uvoľnené alebo poškodené!
 • Vozidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti strmých zrazov, schodov a ďalších nebezpečných miest.
 • Vozidlo nie je určené na vozenie po verejných komunikáciách.
 • Pri riadení musí mať dieťa obutú pevnú obuv.
 • Počas chodu vozidla dbajte na to, aby nedošlo ku zraneniu detí zachytením ruky, nohy alebo iných častí tela, oblečenia, a pod. zachytením do pohyblivých častí vozidla.
 • Rešpektujte nosnosť a počet prepravovaných detí na/vo vozidle.

BRZDENIE

El. brzdný systém zastaví vozidlo automaticky, keď dieťa uvoľní pedál akcelerátoru. 

V prípade, že dieťa narazí s autom do pevnej prekážky a má pevne stlačený  plyn a autíčko naraz  prudko zastaví alebo naraz zmení smer jazdy z jazdy pred dozadu alebo opačne môže dôjsť v závislosti na rýchlosti autíčka a váhe dieťaťa k spáleniu vinutia motora a lebo poškodeniu zubov prevodovky. Na tieto závady sa záruka nevzťahuje a oprava sa prevádza na náklady zákazníka.Na tento výrobok sa  vzťahuje záruka 24 mesiacov, na minimálnu zaručenú životnosť batérie je to 6 mesiacov, jej kapacita však záleží na jej formátovaní (spôsobe nabíjania a vybíjania.)

Akýkoľvek z modelov elektrických vozidiel je predávaný ako hračka pre deti, nespĺňa teda jazdné vlastnosti áut so spaľovacím motorom . Nie sú určené na jazdu po cestných komunikáciách, v blízkosti áut, riek, bazénov a chodcov.

Náš obchod používa súbory cookie za účelom zabezpečenia nevyhnutnej funkcionality stránok, sociálnych médií a marketingu. Súhlasíte s týmito súbormi cookies a spracovaním príslušných osobných údajov? Zmenu môžete vykonať v nastaveniach.

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Názov Cookie Poskytovateľ Dôvod Expirácia
laravel_session www.detske-auticka.sk Cookie používaný na identifikáciu inštancie relácie pre používateľa. 1 deň
PHP_SESSID www.detske-auticka.sk Tento súbor cookie je pôvodom z jazyka PHP a umožňuje webovým serverom ukladať údaje o sériovom stave. Používa sa na vytvorenie relácie používateľa a na odovzdanie údajov o stave prostredníctvom dočasného súboru cookie, ktorý sa bežne označuje ako súbor cookie relácie. Session
rc::a Google Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie ľudí od robotov. To je prospešné pre webovú stránku, pretože vytvára platné správy o používaní svojej webovej stránky. Vytrvalý
Shop-# www.detske-auticka.sk Tento súbor cookie pomáha udržiavať relácie používateľa otvorené pri návšteve webových stránok a pomáha im pri objednávaní a mnohých ďalších operáciách, ako napríklad: dátum pridania súboru cookie, zvolený jazyk, použitá mena, posledná navštívená kategória produktu, naposledy zobrazené produkty, identifikácia klienta, meno, krstné meno, šifrované heslo, e-mail prepojený s účtom, identifikácia nákupného košíka. 480 hodín
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Názov Cookie Poskytovateľ Dôvod Expirácia
ads/ga-audiences Google Tieto cookies používa Google AdWords na opätovné zapojenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa prevedú na zákazníkov na základe online správania návštevníka na rôznych webových stránkach. Session
tr Facebook Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Session
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Názov Cookie Poskytovateľ Dôvod Expirácia
collect Google Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení návštevníka a jeho správaní. Sledujte návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi. Session
Obsah nie je momentálne dostupný